Welke premies en subsidies ontvang je voor isolatie?


Als je in 2020 energie wilt besparen door je woning te isoleren, kun je profiteren van enkele subsidies en premies die het isoleren financieel aantrekkelijker maken. Welke subsidies je kunt aanvragen, lees je hieronder.

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) 

Zowel huiseigenaren als eigenaren van appartementen kunnen een subsidie aanvragen. Huiseigenaren kunnen via deze link een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Het subsidieplafond van € 84 miljoen geldt tot 1 januari 2021. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Je neemt minimaal twee energiebesparende maatregelen
  • Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie alleen achteraf aanvragen
  • Alleen de maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking
  • Er wordt per woning één keer subsidie verstrekt

Subsidie energiebesparing voor VvE's 

VvE’s (Verenigingen voor Eigenaren), kunnen ook subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+--glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.

Bekijk of jouw VvE in aanmerking komt voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.


Subsidie woningisolatie en duurzame energie (ISDE)


Je kunt een subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler en warmtepomp. Vanaf 1 januari 2020 is er in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op site van de rvo. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wil je subsidie aanvragen? Dan moet je eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat je de aanvraag doet. 

Let op: sinds januari 2020 kan je geen subsidie meer aanvragen voor warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen. Lees meer.

Subsidies combineren 

Heb je plannen om je dak, buitenmuren, vloer of ramen te isoleren? Als je 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kun je ongeveer 20 procent subsidie krijgen. En als je dat doet, kun je óók subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies. 


Benieuwd voor welke subsidies jij in aanmerking komt? 
Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen. 

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contactformulier